Egy vegyesházasság hozadéka

A szolnoki Damjanich János Múzeum képtárában becses vendég látható még pár napig, egy Giovanni del Biondónak tulajdonítható későgótikus oltárkép-részlet, Firenze egyik régi, a huszadik század elején lebontott templomából. Igaz, aki jót akar, ne most nézze meg az aranyháttér előtt álldogáló két szentet. Sebestyént, aki hosszú hajú szakállas férfiként jelenik meg, prémszegélyű bíborköntösben, kezében hozva egy köteg nyílvesszőt, vagyis csak nagyon finoman emlékeztetve arra, hogy noha ő maga is a császári gárda tisztje volt, hite miatt majdnem halálra nyilazták római katonatársai. És Domonkost, aki sokkal egyszerűbb, modernebbnek számító ruházatban van, profilból ábrázolva, hogy a kezében tartott evangélium piros foltja minél nagyobb lehessen. kunhegyesMindez egyelőre még kicsit megtépázott állapotban látható, a festék pikkelyekben válik le a fáról, a Domonkos kezében tartott liliom is valami durva beavatkozáson eshetett át, de a kép még megmenthető, a mostani bemutatás után jó időre restaurátorműhelybe kerül, és mert a kunhegyesi plébánián találták, egyházi tulajdon, úgyhogy az egyházmegye központjában, Egerben lesz majd látható. Történetének egyes részletei még nem bizonyítottak, csak nagyon valószínűek. A kunhegyesi plébános a hatvanas években mentette ki a Kunhegyes melletti Tomajpusztán álló neogótikus kápolna törmelékei közül, amikor azt

a hatvanas évek nem túl egyházpárti időszakában “huligánok” tönkretették. A kápolnát a helyi birtokos, gróf Nemes Vince építtette családi használatra Novák Ferenc tervei alapján, és 1892 szeptember 22-én szentelték fel Szent Móric tiszteletére. A birtok egyébként előtte a Wodianer-család zsidó kereskedőből osztrák bárói rangra emelt ágáé volt, a Nemes családhoz úgy került, hogy gróf Nemes Vince elvette Wodianer Gabriellát. Egyik fiuk, Albert római, majd párizsi követ, koronaőr lett, gyűjtött is, az Iparművészeti Múzeumba például az ő ajándékaként került egy különleges piano carré. Lehet, hogy nem tetszett neki a Vastagh György-féle Szent Móricot ábrázoló oltárkép, amit még az apja rendelt, inkább vett egy igazi gótikus oltárképet Firenzében. Amikor ugyanis a szolnoki művészettörténészek a környék templomépítészetét bemutató kiállításhoz kerestek anyagot, akkor vizsgálták meg alaposabban a kunhegyesi plébánián az első ránézéskor még neogótikusnak tartott képet, amin egy Ricorbolliból, Firenze egyik kerületéből származó viaszpecsétet találtak. Az is kiderült, hogy Ricorbolliban az ottani templom múlt század elejére tehető kibővítéséhez kellett a pénz, ezért eladtak néhány darabot a templomban lévő művekből. Minden valószínűség szerint ekkor vette az Olaszországban diplomáciai szolgálatot teljesítő Nemes Albert a Giovanni del Biondo-féle oltártöredéket, és betette a Vastagh-kép helyére. Boldog emancipáció.

a jobb oldali koronaőr gróf Nemes Albert, mellette gróf Széchenyi Emil

a jobb oldali koronaőr gróf Nemes Albert, mellette gróf Széchenyi Emil

 

http://www.kosakaroly.hu/irasok/tomaj/moric-kapolna.html