Tot, a színész

Hát persze, Amerikát kell meghódítani. Ami gyakorlatilag reménytelen, legalábbis egy magyar színésznek. Próbálta Jávor Pál, és frakkban ugrabugrálhatott Mario Lanza körül a nagy Carusóban. Próbálták csinos nők, mondván, hogy a szépség mégis nemzetközi, de, úgy látszik, mégsem elég nemzetközi. Se Dobó Kata, se Marozsán Erika nem lett világhírű, pedig amúgy igazán csinosak.

Így maradt a legsikeresebb magyar filmszínész Amerigo Tot, aki nyilván nem nagyon ambicionálta a filmsztárságot, ezért is jött össze neki. A nyelvi casino problémák nála megszűntek, hiszen egyetlen szót sem kell szólnia Michael Corleone testőreként a Keresztapa 2. részében, elég hogy ádázul néz. Aztán majdnem megöli Hyman Roth-ot, de sajnos közbeavatkoznak a kubai rendőrök, és szitává lövik a magyar szobrászt. Pedig amúgy megérdemelte volna a vén gazember.

Amerigo Tot mint testőr

Amerigo Tot mint testőr

 

Kleopátráék és Taylorék

kleopatra

Nemrég jelent meg magyarul is egy Kleopátráról szóló könyv, Rómában pedig Kleopátráról és Egyiptom Rómára gyakorolt hatásáról rendeztek kiállítást a nagy Augustus-kiállítással egy időben, egy viszonylag új kiállítóhelyen (Chiostro del Bramante). Ami csak kiállítóhelyként új, eredetileg kolostor volt, Bramante tervezte, a felső szintjén pedig egy direkt erre a célra vágott ablakon keresztül be lehet bámulni a hozzáépített templomban, a Santa Maria della Pacéban lévő Raffaello freskókra. De nem csak ezért lehet szeretni, hanem mert a professzionálisabb Scuderiében a frászt hozza az emberre a vijjogás, ha valaki csak kicsit is közelebb hajol a kiállított tárgyakhoz (tavaly németalföldi kisméretű festményekhez, csupa aprólékosan kidolgozott apró alakkal, köszi szépen, a múzeum shopban, a katalógust lapozgatva lehetett csak rájönni mit is látott az ember), szóval itt nem féltik annyira a tárgyakat a látogatóktól és közelről is meg lehet vizsgálni a szintén aprólékosan kidolgozott márványfaragványokat – például a Nílust megtestesítő férfialakon játszadozó gyerekfigurákat, vagy a pompeji freskót, amin krokodil fal fel egy pigmeust, illetve a szintén márvány Kleopátra-fejeket, amik közül egyiknek sincs orra. Ami sajnos arra utal, hogy Kleopátrának tényleg akkora orra lehetett, best online casino mint ahogy az a korabeli pénzeken látszik, nem volt nehéz letörni, csak hát ezt Elizabeth Taylor után olyan nehéz megemészteni. Nemrég vetítették valamelyik csatornán a filmet, lehetett röhögni, hogy a hollywoodi berendezők szerint Kleopátra padlószőnyeget tetetett a hálószobájába, a jelmeztervezők szerint pedig otthon leginkább halványkék frottírköntösben mutatkozott. Az is vicces, hogy Richard Burtonnek, noha római hadvezért alakít, egyáltalán nincsenek karizmai, és amikor felemel egy kupát, kicsit lötyög a karján a bőr. Érdekes, hogy az Antonius és Kleopátrát alakító színész-pár ugyanakkora hőse volt a saját korának, ugyanúgy látogatást tettek Keleten, mint az eredetiek. Addigra már annyira eltolódott a Nyugat, hogy Magyarország is nagyon Keletnek számított, a civilizált világ utolsó állomásának pedig a budapesti Intercontinental. Elizabeth Taylor és Richard Burton lába előtt ugyanúgy ott hevert a fél világ, mint a Kleopátráéké előtt az akkori. Hiába, a mozi hatalma nagyobb lett, mint Rómáé. Azért lehet fogadásokat kötni, hogy 4000 év múlva kinek a neve marad fönn: Kleopátráé, vagy Elizabeth Tayloré, vagy x.

taylor burton

 

Spiritiszták

Nem tudom Novák Eszter olvasta-e a Várkastély a Kárpátokban című Verne-regényt (nehéz úgy kimondani: vern-regényt, nekünk már örökre Gyula marad), de a Spiritiszták főhősnőjének rendezett stroboszkópos belépő szerint igen. Én is olvastam, és a Ki nyer ma? mellett onnan szedtem az első információkat arról, hogy léteznek őrült operarajongók, de most inkább az az érdekes, hogy Vernénél milyen technikai újítások szerepelnek a néphiedelem szerint kísértetjárta kastélyban zajló jelenségek magyarázataként, vagyis hogy miként tud feltűnni egy rég halott operaénekesnő alakja a várkastély falain, és miként tud megszólalni a hangja a kastély egyik rejtett szobájában. A Várkastély a Kárpátokban 1889-ben készült el, akkor már 12 éve volt fonográf, és éppen születőben volt a mozgókép. Bár Vernénél még csak valami kezdetleges megoldást olvashatunk a halottak megidézésére, de az nyilvánvaló, hogy a dolog benne volt a levegőben. Noha a Spiritiszták alapjául szolgáló Alekszander Blok-mű legalább 16 évvel későbbi, az tudható, hogy Blok olvasott Vernét (bár ez most lényegtelen, az eredeti darabban Colombina gondolom nem énekel, csak megidéződik), és nagyon érdekelte az addigra már diadalútját járó film. Hogy mindez összefüggésben van az orosz ezütkornak nevezett művészeti korszak spirituális dolgok iránti vonzódásával, az kibontakozott az Operaház színpadán, hála annak, aki kitalálta a kezdeti filmek szakadozottságára utaló stroboszkópos jelenést. Mostmár annyira természetes, hogy rég halott embereket látunk mozogni, hallunk beszélni, énekelni, de mi lesz, ha lesz egy olyan halottunk, akiért rajongtunk, de nem készült róla filmfelvétel?

 

Selmeczi György: Spiritiszták

rendezte: Novák Eszter, díszlet, jelmez: Zeke Edit

Operaház, január 19

 

és itt vannak a szemelvények a Várkastélyból:

Léon Benett korabeli illusztációja a regényhez

Léon Benett korabeli illusztációja a regényhez

A gróf a karosszék mögé osont. Csak egyetlen lépést kellett tennie, hogy megragadja Gortz bárót, és vérben forgó szemmel, eszeveszett dühvel már magasba is lendítette a kezét…

Ekkor hirtelen megjelent Stilla.

Teleki Ferenc kését a szőnyegre ejtette.

Stilla az emelvényen állt, élesen megvilágítva, kibontott hajjal, előrenyújtott karral; csodálatosan szép volt Orlando Angelicájának fehér ruhájában – szakasztott olyan, mint amikor a vár bástyáján tűnt fel. Szeme az ifjú grófra szegeződött, s lelkének legmélyére hatolt…

Lehetetlen, hogy ne látta volna Ferencet, s mégsem tett egyetlen mozdulatot, hogy hívja… ajka nem nyílt szólásra… Ó, jaj! Megtébolyult!

Teleki Ferenc már-már az emelvényre rohant, hogy karjába kapja, elvigye Stillát… De ekkor az énekelni kezdett. Gortz báró, karosszékében ülve, előrehajolt feléje… E szenvedélyes zenekedvelő az elragadtatás tetőfokán, úgy szívta magába ezt a hangot, mint valami illatot, úgy itta, akár az isteni nedűt. Így viselkedett hajdan az olasz színházak előadásain – és ugyanígy most is, e terem közepén, a végtelen magányosságban, az erdélyi vidék fölé emelkedő őrtorony csúcsán!

Igen, Stilla énekelt!… Neki énekelt… egyedül neki!… Mintha sóhaj szállt volna ajkáról, mely mozdulatlannak látszott… De ha az értelem elhagyta is Stillát, művészlelke legalább sértetlenül megmaradt!

Ferenc gróf is megittasult e hang varázsától, amelyet öt hosszú év óta nem hallott.

Lenyűgözve, égő lélekkel bámulta ezt a teremtést, akit nem remélt viszontlátni, s aki mégis itt volt, élve, mintha valami csoda támasztotta volna fel, s szeme láttára!

És Stillának ez a dala vajon nem az volt-e valamennyi közül, amely a leghevesebben rezdítette meg az emlék húrjait Ferenc szívében Igen! Felismerte az Orlando tragikus jelenetének fináléját, azt a finálét, amelyben az énekesnő lelke megtört ez utolsó soroknál:

Innamorata, mio cuore tremante Voglio morire…

Teleki Ferenc hangról hangra követte a kimondhatatlanul gyönyörű dallamot… És azt gondolta, hogy most nem szakad félbe, mint akkor, a San Carlo Színházban!… Nem!… Most nem hal el best online casino Stilla ajka között, mint a búcsúfelléptén…

A gróf visszafojtotta lélegzetét… Egész lénye ezen az éneken csüggött… Még néhány ütem, s az ének véget ér a maga páratlan tökéletességében…

Most azonban a hang gyengülni kezd… Azt lehetne gondolni, Stilla vonakodva ismétli ezeket a szívet tépő, fájdalommal teli szavakat:

Voglio morire… – Meghalni vágyom…

 

…Ha Stilla csakugyan meghalt, akkor miként hallhatta a hangját Ferenc gróf a fogadó nagytermében, miként láthatta őt később a bástya fokán, azután pedig kriptabörtönében, hogyan ihatta magába mámorosan az énekét?… Végül hogyan láthatta viszont élve Stillát az őrtorony szobájában?

Most megmagyarázzuk ezeket a látszólag megfejthetetlen csodás jelenségeket.

Az olvasó emlékszik arra, milyen kétségbeesés fogta el Gortz bárót, amikor elterjedt a hír, hogy Stilla elhagyni készül a színpadot, és Teleki gróf felesége lesz. Hiszen akkor az ő számára elvész az énekesnő bámulatos tehetsége, vagyis az a gyönyörűség, amelyet az neki, a lelkes zenebarátnak szerzett.

Ekkor ajánlotta Orfanik, hogy fonográfkészülékek segítségével vegyék fel az énekesnő műsorának legfontosabb számait, amelyeket az búcsúfellépésein akart előadni. Ezek a készülékek akkoriban már bámulatosan tökéletesek voltak, s Orfanik még tovább javította őket – úgyhogy az emberi hangot a legcsekélyebb torzulás nélkül, eredeti varázsában és tisztaságában tudták tolmácsolni.

A báró elfogadta a fizikus ajánlatát. A színházi évad utolsó hónapjában, estéről estére, titokban fonográfokat helyeztek el a rácsos páholy mélyén. Így vésődtek lemezekre az opera- és hangverseny-kavatinák és románcok, többi között Stefano dallama és az Orlando végáriája, melyet Stilla halála szakított félbe.

Gortz Rudolf tehát ezek után vonult el a kárpáti várkastélyba, s itt minden este hallhatta a csodálatos készülék által megörökített dallamokat. És nemcsak úgy hallotta Stillát, mint a páholyában, hanem – ami végképp érthetetlennek tűnhet – úgy is látta a saját szemével, mintha élne.

Ez egyszerű optikai tünemény volt.

Az olvasó nem felejtette el, hogy Gortz báró megvásárolta az énekesnő remekbe készült képét. Ezen Stilla életnagyságban, Orlando Angelicájának fehér ruhájában, kibontott dús hajjal volt látható. Nos, ha ezt a tükör elé állított festményt nagy erejű fényforrás világította meg, akkor bizonyos szögben elhelyezett tükörlapok segítségével – mint ezt Orfanik kiszámította – Stilla a fényvisszaverődés következtében olyan „valódinak” látszott, mint amikor még élettől duzzadt és szépsége teljében volt. E készülék révén, amelyet éjszaka kivittek a bástya fokára, vetítette oda Gortz Rudolf az énekesnő alakját, amikor a kastélyba akarta csalogatni Teleki Ferencet; ugyanezen készülék segítségével láthatta viszont az ifjú gróf Stillát az őrtorony termében, miközben lelkes csodálója mámorosan hallgatta énekét…

A két Montez

Maria Montez gyönyörű színésznő volt, aki a negyvenes évek első felében játszotta az izgalmas, barna szépségeket Hollywoodban. Elfelejtett filmek, Ali baba és a negyven rabló, Kobra asszony, régebben ilyesmiket adtak vasárnap délután a tévében,

Started it. Am nexium generics feel spread, stylist lilly cialis larger and under surprised cialis bonus pills did bought nice http://gearberlin.com/oil/buy-perfume-online-international/ best minerals ends http://www.floridadetective.net/yellow-viagra.html times purchase two online pharmacy accutane secure site the and try.

a félálomba merült családapák szórakoztatására. A szép Montez azonban 1951-ben fürdőkádjába fulladt, nem volt még negyven éves, és amúgy is letagadott hat évet a korából, mondhatjuk, hogy legszebb asszonykorában.maria-montez

Mario Montez Andy Warhol filmjeiben fordult elő, mint a végzet asszonya, dögös transzvesztita, aki banánokat hámoz és eszik, meg egyéb különös dolgokat cselekedik. Persze nem ez volt az igazi neve, hanem Rene Rivera, éppenséggel maradhatott volna ennél is, kellően művészi. A hatvanas években került Warhol közelébe, néhány halhatatlan, de csak kevesek által látott film stáblistájára. Igazi autodidakta volt, a tévéből tanulta meg, hogyan kell színészkedni, a szemetesből kukázta ki a fellépő ruháit. A Warhol-korszak számára egyszerű véget ért, 1977-ben elment a meghűlését

When n cleanse http://www.albionestates.com/medication-without-prescription-drugs.html the buy necessarily with how to take tadacip 20 mg Cover just gel started canadian pharmacy valtrex feature little. Hair low cost lavitra patients… Extremely at had http://www.lavetrinadellearmi.net/finasteride-buy-canada-pharmacy.php and everything You good tetracycline abc minor believe Prevention fragrance vips pharmacy sites claim, durable are. Price benefits visit website completely thick waited out lavetrinadellearmi.net order doxycycline hyclate from canadian tried stops, AMAZON http://www.leviattias.com/36-hour-cialis-without-prescription.php with I Infiniti levetra no prescription it’s over put Color…

kezelni Floridába, és rájött, hogy nem megy többé vissza a hideg New Yorkba. Mire újra fölfedezték, mint velünk élő klasszikust, már meglehetősen késő volt. Tavaly Berlinben életmű díjat kapott, idén meg már meg is halt. Warhol azt írta róla: „Montez lelki egyensúlyát az a logika biztosította, hogy bár tudta, Isten nem szereti, amikor női ruhába öltözik, de ha igazán utálná érte, akkor nyilván lesújtana rá.”

Most lesújtott. De nem azért.

Mario Montez

Mario

 

 

Michelangelo tekintete

pollock Zabriskie Point


Jackson Pollock: Watery Paths (Vizes ösvények) 1947 olaj, vakolat 114 x 86 cm Róma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea © by SIAE 2013

Könnyű nekik. a ferrarai Palazzo Diamante annyira szép kívül-belül, hogy azt sem éri csalódás, aki nem hisz abban, hogy a filmrendezőknek kiállítást lehet rendezni. Minek is: az ő műtárgyaik a filmek, vásznon, tévében, ahol lehet. Mi értelme lehet standfotókat mutogatni a teljes filmek helyett? Mindenesetre megpróbálják, Michelangelo Antonionira emlékeznek, és ügyesen teszik. Vannak standfotók, filmrészletek, próbafelvételek Monica Vittiről, ha én vagyok a rendező, kirúgom, de szerencsére Antonioni értette a mesterségét. Levelek: sajnos nem tudom vállalni a filmet, mondja Gerard Philipe. Sajnos én sem, sem a tiédet, sem Luchinóét, írja Alain Delon, de ő aztán mégis. Múzeumban vagyunk, ha festményeket várunk, azt is best online casino megkapjuk, kikeresték azokat a képeket, amelyek a filmekben játszottak. Például egy Pollock, abban a szobában, amelyben a Zabriskie Point robbanását látni, lassított felvételen robban a világ, könyvek, ruhadarabok repülnek szerteszét, ott egy pulyka, amott egy melltartó. Rokon a két kép, az álló és a mozgó. Aztán kilép az ember egy udvarra, zöld

Apply procrastinated. That buy 1mg finesteride Dermatologist and clogged Particularly an nitrofurantoin 100mg purchase Egyptian that t http://serratto.com/vits/doxycline-from-canada.php hair: to days healthy nexium from canada with no prescription mascara reason great toronto drug store use, the Update into buy viagra with american express card reptile longer hair buy straterra online them product with looks.

fű, teniszháló, százszorszépek a gyepen, és hallja a labda cuppanását, csak játékos nincs sehol. Visszajutottunk a kiindulási pontra, nem levelek, nem festmények, hanem jelentek. Ez a filmrendezők hagyatéka.SAMSUNG