Irány Pannonhalma!

 

Torcellóból idehozott mozaikkal indul a kiállítás Pannonhalmán a még beüzemelés alatt lévő majorsági látogatóközpontban. Világos gondolatmenet és nagyszerű magyarázó szövegek segítségével követhetjük nyomon milyen technikákat hívott segítségül az egyház, hogy megjeleníthesse a templomokban a többség számára ismeretlen nyelven zajló “hókuszpókuszt”. (Hoc est enim corpus meum (itt az én testem) mondja a pap, amikor az ostyát töri, vagyis mielőtt megtörténik az eucharisztia-átlényegülés – ez kapott kicsit pejoratív felhangot az anyanyelvű bibliát és szertartást kiharcoló protestánsoknál.)

Színes üvegablak, mozaik ami színes üveg- vagy kődarabkákból készül, a jóval olcsóbb és haladósabb freskó, majd a fára, később vászonra festett táblakép, ezek a fejlődési folyamat állomásai. Az előzmény-kiállítás fent van az apátságban: azt mutatja be, hogyan lesz az emberi test maradványaiból kép, például a szentek ereklyeként tisztelt fejét (vagy a fej egy darabját), esetleg kezének egy csontszilánkját hogyan burkolják ezüstbe, aranyba, kiegészítve teljes formára, és aztán mindez hogyan egyszerűsödik ikonná, vagyis olyan jellé, ami felidézi a vallásos rajongás tárgyát. A legérdekesebb, hogy az Európa nyugatabbi felén diadalutat bejárt (később szinte teljesen profanizálódó) festészetet annak köszönhetjük, hogy amikor a keresztesek kifosztották Bizáncot rengeteg ikon került át a nyugati részekre, elindítva az oltárképek divatját.

Ami a legjobban tetszik, hogy az egyik kísérőszöveg kitér arra is, a legtöbb csodálatosan díszített liturgikus tárgy, kódex, zsoltároskönyv, vagyis az ezeken megjelenő képek nyilvánvalóan csak  az egyház kötelékébe tartozók örömére szolgáltak, a mezei hívők ezeket egyáltalán nem, vagy csak messziről láthatták. Volt tehát egy csodálatos világ tele képekkel, ezeket nézegetni kiváltság volt. Azok kiváltsága akik viszont nem szexelhettek.

pannonhalma

a katalógus

a katalógus

koncepció: dr. Bokody Péter

http://bences.hu/cikk/ikon_es_ereklye_keptisztelet_keleten_es_nyugaton.html